logo-hepa-merz
Badania
L-ornityny L-asparaginian (LOLA) poprawia stan psychiczny pacjentów z encefalopatią wątrobową
Metaanaliza randomizowanych i kontrolowanych badań klinicznych
Minimalna encefalopatia wątrobowa (MEW)
Zastosowanie L-ornityny L-asparaginianu w leczeniu minimalnej encefalopatii wątrobowej: randomizowane badanie, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo.
Hepa-Merz® poprawia jakość życia
Doustna terapia z zastosowaniem L-ornityny L-asparaginianu (LOLA) poprawia jakość życia zależną od zdrowia pacjentów z marskością wątroby i encefalopatią wątrobową: otwarte, prospektywne, wieloośrodkowe badanie obserwacyjne.
Minimalna encefalopatia wątrobowa (MEW) – badanie porównawcze
Randomizowane badanie porównujące skuteczność laktulozy, probiotyków oraz L-ornityny L-asparaginianu (LOLA) w leczeniu minimalnej encefalopatii wątrobowej.
Hepa-Merz® umożliwia skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie kosztów leczenia pacjentów z encefalopatią wątrobową
Retrospektywne badanie obserwacyjne pacjentów hospitalizowanych z powodu marskości wątroby i encefalopatii wątrobowej w stopniu II-IV
Encefalopatia wątrobowa niezależnym czynnikiem negatywnie wpływającym na stan emocjonalny i status socjoekonomiczny pacjentów i ich opiekunów
Badanie przekrojowe pacjentów z marskością wątroby oraz z encefalopatią wątrobową i bez encefalopatii oraz ich opiekunów, przeprowadzone w Virginia Commonwealth University and McGuire VA Medical Center w USA.