logo-hepa-merz
Często zadawane pytania

Czy określenia „encefalopatia wątrobowa” i „śpiączka wątrobowa” mogą być używane zamiennie?

Nie. „Encefalopatia wątrobowa” to zespół objawów psychicznych i neurologicznych o różnym obrazie klinicznym i zmieniającym się nasileniu, sklasyfikowanych w 5-stopniowej skali West-Haven, w której stopień 0. oznacza minimalną (subkliniczną) encefalopatię. W stopniach 1-4 objawy encefalopatii nasilają się, a stopień 4. odpowiada „śpiączce wątrobowej”. Tak więc „śpiączka wątrobowa” jest to najbardziej zaawansowane i zagrażające życiu stadium „encefalopatii wątrobowej”.

Czy stopień nasilenia encefalopatii wątrobowej ma wpływ na przeżywalność chorych?

Tak. Zostało to wykazane w badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Hepatology”. W badaniu tym obserwowano przeżywalność chorych ze skompensowaną marskością wątroby oraz chorych z marskością wątroby i towarzyszącymi objawami encefalopatii. W grupie pacjentów ze skompensowaną marskością wątroby 5-letnia przeżywalność wynosiła ok. 70%, natomiast w grupie pacjentów ze zdekompensowaną marskością i objawami encefalopatii wątrobowej zaledwie ok. 15%. Wyniki przedstawia wykres:

Gines P. at all, Compensated cirrhosis: natural history and prognostic factors. Hepatology 1987; 7(1): 122-128

Czy Hepa-Merz® ma wpływ na stan kliniczny chorych?

Hepa-Merz® jest standardowym lekiem w terapii encefalopatii wątrobowej w każdym stadium zaawansowania. Hepa-Merz® szybko i znamiennie zmniejsza podwyższone stężenie amoniaku we krwi, co prowadzi do poprawy stanu klinicznego chorego, szczególnie w zakresie funkcji poznawczych.

W którym stadium zaawansowania encefalopatii wątrobowej należy włączyć do terapii lek Hepa-Merz®?

Leczenie encefalopatii wątrobowej powinno być rozpoczęte jak najwcześniej, już nawet w stadium subklinicznym. We wczesnych stadiach obserwuje się takie objawy, jak zaburzenia pamięci, nadpobudliwość, odwrócenie rytmu dobowego, dyskretne zaburzenia orientacji, drżenie rąk, które pogarszają jakość życia chorych. Występują zaburzenia koncentracji, a czas reakcji ulega wydłużeniu, co często jest przyczyną wypadków komunikacyjnych. Dlatego też skuteczne leczenie encefalopatii wątrobowej już we wczesnych stadiach jest niezwykle ważne. Taka terapia jest możliwa przy zastosowaniu leku Hepa-Merz® w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego. Dzięki dużej zawartości L-asparaginianu L-ornityny (3 g w jednej saszetce) możliwe jest prowadzenie intensywnego i skutecznego leczenia mniej zaawansowanych stadiów encefalopatii wątrobowej w warunkach domowych. Takie postępowanie wpływa na poprawę jakości życia chorych i może zapobiec wielu poważnym wypadkom komunikacyjnym.