logo-hepa-merz
Kontakt
Jeżeli chcesz skontaktować z przedstawicielem naszej firmy prześlij swój adres e- mail:
Prośba o kontakt 2
Informacje o produkcie:

Egora J. Dąbkowska sp. k.
00-759 Warszawa, ul. Kręta 3/16
biuro@egora.pl

logo_egora
Podmiot odpowiedzialny:
Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt/Main, Niemcy
logo_merz_white

Administratorem danych osobowych jest Egora J. Dąbkowska sp. k.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną na podany adres e-mail.

Przysługują Pani / Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”.

Pełna treść klauzuli znajduje się tutaj.