logo-hepa-merz
Produkty
HEPA-MERZ AMPUŁKI

Hepa-Merz®

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – ampułki 5 g/10 ml
więcej informacji

HEPA-MERZ®  - koncentrat do sporządzania roztworu dożylnego

Ampułka zawiera 5 g/10 ml L-ornityny L-asparaginianu. Lek przeznaczony jest do intensywnej dożylnej terapii pacjentów w zaawansowanych stadiach encefalopatii wątrobowej (stadium od 2. do 4. wg skali West-Haven). Zaleca się podawanie od 5g (1 ampułka) do 40 g (8 ampułek) leku Hepa-Merz® na dobę, w zależności od stopnia zaawansowania encefalopatii wątrobowej oraz stanu klinicznego chorego.
HEPA-MERZ 3000

Hepa-Merz® 3000

Granulat do sporządzania roztworu doustnego – saszetki 3 g/5 g granulatu
więcej informacji

HEPA-MERZ® 3000 - granulat do sporządzania roztworu doustnego

Saszetka zawiera 3g L-ornityny L-asparaginianu w 5 g granulatu. Lek przeznaczony jest do terapii wcześniejszych stadiów encefalopatii wątrobowej (stadium od 0. do 2. wg skali West-Haven) w warunkach ambulatoryjnych. Zaleca się podawanie od 3 g (1 saszetka) do 18 g (6 saszetek) leku Hepa-Merz® na dobę, w zależności od stopnia zaawansowania encefalopatii wątrobowej oraz stanu klinicznego chorego.
main_page_movie

MECHANIZM DZIAŁANIA

Mechanizm działania leku Hepa-Merz ®

więcej informacji

Znaczenie wielkości dawki dobowej

W kontekście skuteczności L-ornityny L-asparaginianu podstawowe znaczenie ma wielkość podawanej dawki dobowej. Uważa się, że minimalną skuteczną dawką dobową są 3g LOLA. Taką dawkę zaleca się pacjentom z minimalną (subkliniczną) encefalopatią wątrobową. Wraz z nasilaniem się encefalopatii wątrobowej należy odpowiednio zwiększać dawkę dobową LOLA.

Wybierając konkretny produkt, należy zawsze sprawdzić zawartość L-ornityny L-asparaginianu, ponieważ wiele dostępnych na rynku produktów (najczęściej suplemantów diety) zawiera bardzo małe dawki LOLA, np. 0,04 – 0,15 g w jednostce danej postaci farmaceutycznej.

Więcej informacji dotyczących encefalopatii wątrobowej oraz metod leczenia znajduje się w sekcji „Encefalopatia wątrobowa”.
L-ornityny L-asparaginian LOLA
L-ornityny L-asparaginian jest substancją czynną występującą w produktach Hepa-Merz® i Hepa-Merz®3000. Po podaniu dożylnym lub doustnym rozpada się na dwa aminokwasy: ornitynę i asparaginian, które nasilają metabolizm amoniaku (głównego czynnika etiologicznego encefalopatii wątrobowej). Obydwa aminokwasy są substratami w cyklu mocznikowym, w obrębie którego toksyczny amoniak jest przekształcany do mniej toksycznego mocznika, wydalanego przez nerki. Ponadto ornityna stymuluje powstawanie glutaminy z amoniaku i glutaminianu (cykl glutaminowy). Reakcje te zachodzą m.in. w mięśniach oraz w mózgu, dzięki czemu możliwe jest wiązanie i eliminacja toksycznego amoniaku z OUN.