logo-hepa-merz
Hepa-Merz® umożliwia skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie kosztów leczenia
< Powrót
Skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów z encefalopatią wątrobową leczonych L-ornityny L-asparaginianem (LOLA)

Reduction of hospital stay with the use of L-ornithine L-aspartate (LOLA) in patients with hepatic encephalopathy.
Abdo-Francis JM, Perez-Hernandez JL, Hinojosa-Ruiz A, Hernandez-Vasquez JR
Rev Gastroenterol Mex 2010; 75(2): 135-41

Rodzaj badania

 • 3-letnie, retrospektywne badanie obserwacyjne pacjentów hospitalizowanych z powodu marskości wątroby i encefalopatii wątrobowej (EW) w stopniu II-IV

Cel badania

 • Ocena wpływu terapii z zastosowaniem postaci doustnej i dożylnej leku Hepa-Merz® na długość czasu hospitalizacji oraz szybkość remisji encefalopatii wątrobowej, z analizą kosztów leczenia

Grupa badana

 • 80 pacjentów z marskością wątroby i encefalopatią wątrobową w stopniu II-IV
 • Przyczyny marskości wątroby:
  - alkohol (n=58)
  - przewlekłe zapalenie wątroby typu C (n=8)
  - marskość o nieustalonej przyczynie (n=11)
  - przewlekłe zapalenie wątroby typu B (n=2)
  - pierwotne zapalenie dróg żółciowych (PBC) (n=1)
 • Obserwowane grupy zrównoważone pod względem ilości pacjentów oraz przyczyn marskości
table_abdo_francis_01

Interwencja terapeutyczna

 • Grupa 1 – Hepa-Merz® w postaci doustnej, w dawce 9 g/dobę (3 g co 8 godzin)
 • Grupa 2 – Hepa-Merz® w postaci dożylnej, w dawce 30 g/dobę (10 g co 8 godzin)
 • Grupa 3 – laktuloza w postaci doustnej lub podawana przez zgłębnik dożołądkowy, w dawce 60 g/dobę (20 g co 8 godzin)

Parametry oceny

 • Długość czasu hospitalizacji
 • Czas do wystąpienia remisji encefalopatii wątrobowej
 • Całkowite koszty leczenia

Wyniki badania

 • Czas pobytu w szpitalu pacjentów otrzymujących Hepa-Merz® był krótszy niż czas pobytu pacjentów otrzymujących laktulozę
 • W grupie pacjentów otrzymujących Hepa-Merz® czas do wystąpienia remisji był istotnie krótszy niż w grupie pacjentów otrzymujących laktulozę
 • Całkowity koszt leczenia pacjentów otrzymujących Hepa-Merz® był o 40% niższy niż koszt leczenia pacjentów otrzymujących laktulozę
 • W żadnej z grup nie zaobserwowano wystąpienia poważnych działań niepożądanych, aczkolwiek w grupie pacjentów otrzymujących laktulozę częściej występowały biegunki i luźne stolce

Podsumowanie
Terapia z zastosowaniem leku Hepa-Merz® przyśpiesza remisję objawów encefalopatii wątrobowej, skraca czas hospitalizacji i pozwala na zmniejszenie całkowitych kosztów leczenia

table_abdo_francis_02
table_abdo_francis_03