logo-hepa-merz
Minimalna encefalopatia wątrobowa (MEW)
< Powrót
Zastosowanie L-ornityny L-asparaginianu w leczeniu minimalnej encefalopatii wątrobowej: randomizowane badanie, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo

Oral L-ornithine L-aspartate in minimal hepatic encephalopathy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.
Alvares-da-Silva MR, Araujo A, Vicenzi JR et al.
Hepatol Res 2014; 44(9): 956-63

Rodzaj badania
 • Prospektywne, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo
Cel badania
 • Ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii z zastosowaniem doustnej postaci L-ornityny L-asparaginianu (LOLA) w leczeniu minimalnej (subklinicznej) encefalopatii wątrobowej (MEW).
 • Ocena skuteczności stosowania LOLA w profilaktyce objawowej encefalopatii wątrobowej (OEW).
Grupa badana
 • n=63 pacjentów z marskością wątroby i MEW
table_da_silva_01

Interwencja terapeutyczna

 • n=28: L-ornityny L-asparaginian (LOLA) w postaci roztworu doustnego w dawce 5g t.i.d
 • n=35: placebo
 • Czas trwania badania: 60 dni

Parametry oceny

 • Test łączenia punktów A i B (Number Connection Tests A/B [NCT-A/B])
 • Digital Symbol Substitution Test (DSST)
 • Critical Flicker Frequency test (CFF)
 • Stężenie amoniaku we krwi tętniczej
 • LD-QoL (Liver Disease Quality of Life) – jakość życia związana z chorobą wątroby
 • Częstość występowania epizodów OEW w ciągu 6 i 12 miesięcy po zakończeniu badania

Wyniki badania

W grupie pacjentów otrzymujących L-ornityny L-asparaginian (LOLA):

 • Istotna statystycznie poprawa w zakresie wykonywania Testu Łączenia Punktów typu B (NCT-B: p=0,01); bez zmian w zakresie wykonywania Testu Łączenia Punktów typu A (NCT-A: p=0,91);
 • Poprawa w zakresie Critical Flicker Frequency test (CFF): p=0,02
 • Znaczna poprawa w zakresie funkcji wątroby oceniana przez CP (p<0,001)
 • Nie zaobserwowano zmiany LD-QoL
 • Nie zaobserwowano zmiany stężenia amoniaku we krwi tętniczej
 • Wystąpiło znacznie mniej epizodów objawowej encefalopatii wątrobowej: w ciągu 6 miesięcy od zakończenia badania epizody OEW wystąpiły u 5% pacjentów otrzymujących LOLA vs. 37,9% otrzymujących placebo (analogicznie w ciągu 12 miesięcy: 16,7% vs. 55,6%)
 • Nie zaobserwowano żadnych poważnych działań niepożądanych