logo-hepa-merz
Każde schorzenie wątroby stwarza ryzyko rozwoju encefalopatii wątrobowej
Treści zawarte w niniejszym serwisie mają charakter reklamy produktów leczniczych w rozumieniu ustawy - Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklama produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty, produktów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe lub produktów umieszczonych w wykazach leków refundowanych oraz dopuszczonych do wydawania bez recepty o nazwie identycznej z umieszczonymi w tych wykazach może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

W związku z powyższym, treści zawarte w dalszej części serwisu są adresowane wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Przejście do dalszej części serwisu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Właścicielem serwisu (witryny internetowej „encefalopatia-watrobowa.pl”) jest Egora J. Dąbkowska sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-759 przy ul. Krętej 3/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000631944, NIP 7010603815, REGON 365159769

Łączenie się z witryną internetową „encefalopatia-watrobowa.pl” (dalej: Witryna) i przeglądanie jej treści oznacza akceptację bez zastrzeżeń wszystkich poniżej przedstawionych warunków.

I. INFORMACJE O WITRYNIE.

1. Treść Witryny jest adresowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

2. Produkty lecznicze promowane w Witrynie nie są środkami spożywczymi, kosmetycznymi lub innymi artykułami konsumpcyjnymi i mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej indywidualnej konsultacji z lekarzem, zgodnie z jego zaleceniami i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego produktu.

3. Informacje o produktach leczniczych zamieszczone w Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia zamierzonego celu leczenia.

4. Egora J. Dąbkowska sp. k. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności i aktualności Witryny, co nie oznacza udzielenia gwarancji co do ścisłości, aktualności oraz kompletności treści Witryny.

5. Wszelkie nazwy handlowe, umieszczone w Witrynie, stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie może się odbywać jedynie za pisemną zgodą uprawnionego podmiotu. Prawa autorskie do materiałów zawartych w Witrynie przysługują Egora J. Dąbkowska sp. k.

6. Egora J. Dąbkowska sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie lub inne materiały umieszczone w serwisach internetowych, do których odesłania znajdują się w Witrynie, są one jednak dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą i należytą starannością z naszej strony.

7. Wszelkie dane, uwagi, komentarze lub materiały dotyczące Witryny przesłane przez Państwa do Egora J. Dąbkowska sp. k. mogą być wykorzystywane na zasadach określonych poniżej.

II. INFORMACJE PRAWNE.

1. Państwa pytania, komentarze, informacje, sugestie i inne treści dotyczące Witryny przekazywane Egora J. Dąbkowska sp. k. drogą pisemną lub elektroniczną, staną się z momentem ich przekazania własnością Egora J. Dąbkowska sp. k., będą przez nas traktowane jako informacje jawne i nie mające wartości majątkowej; mogą być też następnie wykorzystywane w dowolny sposób w działalności handlowej, akcji marketingowej lub innej działalności prowadzonej lub zlecanej przez Egora J. Dąbkowska sp. k.. W przypadku ich publicznego udostępniania będą one jednak ujawniane w sposób zanonimizowany (uniemożliwiający identyfikację autora), chyba, że autor udzieli zgody na inny sposób ich udostępnienia.

2. Witryna automatycznie zbiera informacje anonimowe, takie jak na przykład częstotliwość odwiedzania konkretnych stron czy też kolejność ich odwiedzania. Mają one na celu udoskonalenie działania Witryny i opracowanie danych statystycznych, z których niektóre, w formie zbiorczej i uniemożliwiającej identyfikację konkretnej osoby lub podmiotu, mogą być w przyszłości udostępniane publicznie.

3. Egora J. Dąbkowska sp. k. może niekiedy umieszczać pliki „Cookies” na komputerze osoby odwiedzającej witrynę. Pliki „Cookies” umożliwiają zbieranie danych dotyczących osób korzystających z Witryny, w szczególności nazw domen użytkowników, adresów IP (numerów automatycznie przypisanych do komputera), dat i czasu korzystania z Witryny. Pliki „Cookies” nie mogą same zidentyfikować użytkownika, nie uszkadzają również komputera, na którym są umieszczane. Jeśli na Państwa komputerze pliki „Cookies” są wyłączone, dostęp do Witryny pozostanie taki sam, jak przy włączonych plikach „Cookies”. W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki „Cookies” lub włączyć funkcję ostrzegania o przesłaniu takiego pliku. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

4. Egora J. Dąbkowska sp. k. zbiera informacje umożliwiające identyfikację danej osoby, takie jak imiona, nazwiska, adresy, numery telefonu i adresy e-mail wyłącznie wówczas, gdy są one podane dobrowolnie przez osobę odwiedzającą Witrynę. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celu wskazanym przez osobę odwiedzającą, takim jak zawiadomienia e-mail, zamówienia lub informacje zwrotne. Udostępniając nam swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania, uaktualniania, a także usuwania.

5. Egora J. Dąbkowska sp. k. ma prawo w każdej chwili jednostronnie zmienić warunki korzystania z serwisu (Witryny). Wprowadzane zmiany są wiążące dla stron - zalecamy zatem regularne przeglądanie aktualnych Zasad korzystania z serwisu.