Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej:

Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych dla lekarzy POZ
Marek Hartleb, Krzysztof Simon, Michał Lipiński, Jarosław Drobnik, Jarosław Woroń, Grażyna Rydzewska, Agnieszka Mastalerz-Migas
Lekarz POZ. 2017; 3(4): 225-248

Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zasługują na szczególną uwagę ze względu na dużą ilość pacjentów zgłaszających się do lekarzy z tymi schorzeniami oraz ze względu na mnogość dostępnych badań diagnostycznych oraz występujące często trudności z ich interpretacją . Autorzy - eksperci w dziedzinie hepatologii, gastroenterologii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej, jak również farmakologii - przedstawiają zasady postępowania w wymienionych schorzeniach.

Publikacja rozpoczyna się analizą objawów klinicznych oraz interpretacją badań laboratoryjnych i obrazowych.

Wśród schorzeń omówione są te najczęściej występujące - kamica pęcherzyka i dróg żółciowych, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, choroba alkoholowa wątroby, ostre i przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby, uszkodzenia polekowe i marskość wątroby.

Autorzy kładą duży nacisk na konieczność rozpoznawania i prawidłowego leczenia encefalopatii wątrobowej – przedstawiają obraz kliniczny encefalopatii w różnych stopniach zaawansowania oraz podają wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego leczenia.

Materiał jest swoistym przewodnikiem w rozpoznawaniu i leczeniu najczęściej występujących schorzeń wątroby.

Pełny tekst artykułu dostępny jest na stronie: https://www.termedia.pl/Rekomendacje-postepowania-u-chorych-z-zaburzeniami-czynnosci-watroby-i-kamica-drog-zolciowych-dla-lekarzy-POZ,98,30711,0,0.html