Interpretacja badań laboratoryjnych w chorobach wątroby

Prof. Marek Hartleb

Od Autora:
Oddaję w Państwa ręce przewodnik, który może być pomocny przy interpretacji wyników podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych u pacjentów z chorobami wątroby. Badania te są wykonywane od ponad 50 lat i wszyscy lekarze świetnie je znają. Niemniej, sygnały wysyłane za ich pośrednictwem przez wątrobę tworzą szerokie spektrum różnych kombinacji, które mają odmienne znaczenie interpretacyjne. Przedstawiłem algorytmy diagnostyczne, które w większości chorób się sprawdzają, pozwalając podejmować właściwe decyzje terapeutyczne oraz dotyczące wykonywania dalszych badań lub kierowania chorego do ośrodka specjalistycznego.

Pełny tekst przewodnika: Przewodnik „Interpretacja badań laboratoryjnych w chorobach wątroby”