Kierowca z marskością wątroby i encefalopatią – realne zagrożenia w ruchu drogowym

Prof. Anatol Panasiuk
Gastroenterologia Praktyczna, nr 2019/4

80% chorych z marskością wątroby ma zaburzone funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, czyli encefalopatię wątrobową1. U chorych z encefalopatią wątrobową obserwuje się wydłużenie czasu reakcji, podobnie jak po spożyciu alkoholu2.

Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy dotyczy kierowców. Osoby te popełniają istotnie więcej błędów w czasie jazdy, stwarzając zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla otoczenia.

Istnieją możliwości wykrywania, profilaktyki i leczenia encefalopatii wątrobowej, nawet we wczesnych stadiach, kiedy ryzyko spowodowania kolizji czy wypadku drogowego jest największe, bo chory nie ma świadomości występujących u niego zaburzeń.

Wiele ciekawych informacji na ten temat można znaleźć w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Gastroenterologia Praktyczna”

Pełny tekst artykułu: tutaj

1. Felipo V. Hepatic encephalopathy: effects of liver failure on brain function. Nat Rev Neurosci 2013; 14: 851-858
2. Kircheis G., Knoche A., Hilger N. et all. Hepatic encephalopathy and fitness to drive. Gastroenterology 2009; 137: 1706-1715