Każde schorzenie wątroby
stwarza ryzyko rozwoju    
encefalopatii wątrobowej

Czy wiesz, że ...

icon_idea_bulb

U chorych z encefalopatią wątrobową obserwuje się wydłużenie czasu reakcji, podobnie jak po spożyciu alkoholu

icon_idea_bulb

80% chorych z marskością wątroby ma zaburzone funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, czyli encefalopatię wątrobową1

icon_idea_bulb

Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy dotyczy kierowców. Osoby te popełniają istotnie więcej błędów w czasie jazdy, stwarzając zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla otoczenia.

icon_idea_bulb

Istnieją możliwości wykrywania, profilaktyki i leczenia encefalopatii wątrobowej, nawet we wczesnych stadiach, kiedy ryzyko spowodowania kolizji czy wypadku drogowego jest największe, bo chory nie ma świadomości występujących u niego zaburzeń.

„Kierowca z marskością wątroby i encefalopatią
– realne zagrożenia w ruchu drogowym”

Prof. Anatol Panasiuk

aby przeczytać artykuł odwiedź naszą stronę

Treści zawarte w niniejszym serwisie mają charakter reklamy produktów leczniczych w rozumieniu ustawy - Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklama produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty, produktów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe lub produktów umieszczonych w wykazach leków refundowanych oraz dopuszczonych do wydawania bez recepty o nazwie identycznej z umieszczonymi w tych wykazach może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

W związku z powyższym, treści zawarte w dalszej części serwisu są adresowane wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Przejście do dalszej części serwisu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną.
Medics enter form
logo-merz